Θερμοσίφωνες - Οικιακός Εξοπλισμός - ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Θερμοσίφωνες

13 είδη

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΑΧΥΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ DΗ SΕRΙΕS 21100
ΚΩΔΙΚΟΣ: 2630307
Τελική Τιμή 375,66 € 514,60 €
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΑΧΥΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ DΗ SΕRΙΕS 18100
ΚΩΔΙΚΟΣ: 2630306
Τελική Τιμή 351,22 € 481,12 €
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΑΧΥΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ DH SERIES 6101
ΚΩΔΙΚΟΣ: 2630305
Τελική Τιμή 180,14 € 246,76 €
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΑΧΥΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΚDΕ21
ΚΩΔΙΚΟΣ: 2630304
Τελική Τιμή 315,00 € 434,00 €
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΑΧΥΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ KDE18
ΚΩΔΙΚΟΣ: 2630303
Τελική Τιμή 305,01 € 421,60 €
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΑΧΥΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ KDE12
ΚΩΔΙΚΟΣ: 2630302
Τελική Τιμή 295,00 € 409,20 €
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΑΧΥΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ EPME
ΚΩΔΙΚΟΣ: 2630301
Τελική Τιμή 285,00 € 396,80 €
ΒΡΥΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΝΙΠΤΗΡΑ ΤΑΡ 2,5 ΚW/240V RΕDRΙΝG
ΚΩΔΙΚΟΣ: 2630287
Τελική Τιμή 116,01 € 118,09 €
ΤΑΧΥΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ ΜΠΑΝΙΟΥ ΕΧΡRΕSSΙΟΝS RΕVΙVΕ 6ΚW RΕDRΙΝG
ΚΩΔΙΚΟΣ: 2630286
Τελική Τιμή 260,00 € 262,33 €
ΤΑΧΥΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΙΕΣΕΩΣ 8ΚW ΕCΟ REDRING
ΚΩΔΙΚΟΣ: 2630284
Τελική Τιμή 314,99 € 317,78 €
ΤΑΧΥΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ ΜΠΑΝΙΟΥ ΑCΤΙVΕ ΡLUS 6KW RΕDRΙΝG
ΚΩΔΙΚΟΣ: 2630283
Τελική Τιμή 229,94 € 232,02 €
ΤΑΧΥΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΙΕΣΕΩΣ POWER STREAM 11 KW REDRING
ΚΩΔΙΚΟΣ: 2630281
Τελική Τιμή 330,00 € 332,90 €
ΤΑΧΥΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΙΕΣΕΩΣ 8ΚW 220V REDRING
ΚΩΔΙΚΟΣ: 2630280
Τελική Τιμή 300,01 € 302,61 €

13 είδη