Καταψύκτες - Επαγγελματικός Εξ/σμός Ho.Re.Ca - ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Καταψύκτες

2 είδη

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΙCΕ FΕΕL
ΚΩΔΙΚΟΣ: 010186036
209,00 €
ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΙCΕ LΙΝΕ
ΚΩΔΙΚΟΣ: 0101157035
339,00 €

2 είδη