Καταψύκτες - Επαγγελματικός Εξ/σμός Ho.Re.Ca - ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Καταψύκτες

5 είδη

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ CRΥSΤΑL ΑΙR
ΚΩΔΙΚΟΣ: 010199031
178,99 €
ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΙCΕ FΕΕL
ΚΩΔΙΚΟΣ: 010186036
209,00 €
ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΙCΕ ΡΟΡ
ΚΩΔΙΚΟΣ: 0101198033
249,00 €
ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΙCΕ LΙΝΕ
ΚΩΔΙΚΟΣ: 0101157035
339,00 €
ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΑRΤΙC ΑΙR
ΚΩΔΙΚΟΣ: 0101142032
209,00 €

5 είδη