Καταψύκτες - Επαγγελματικός Εξ/σμός Ho.Re.Ca - ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Καταψύκτες

6 είδη

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ CRΥSΤΑL ΑΙR
ΚΩΔΙΚΟΣ: 010199031
190,54 €
ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΙCΕ FΕΕL
ΚΩΔΙΚΟΣ: 010186036
200,62 €
ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΙCΕ ΒΟΧ
ΚΩΔΙΚΟΣ: 0101295034
351,84 €
ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΙCΕ ΡΟΡ
ΚΩΔΙΚΟΣ: 0101198033
261,11 €
ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΙCΕ LΙΝΕ
ΚΩΔΙΚΟΣ: 0101157035
311,51 €
ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΑRΤΙC ΑΙR
ΚΩΔΙΚΟΣ: 0101142032
220,78 €

6 είδη