Καλώδια Εγκατάστασης ΝYM - Καλώδια - Ηλεκτρολογικό Υλικό - ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Καλώδια Εγκατάστασης ΝYM

16 είδη

ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 5x10,00 + 1,50
ΚΩΔΙΚΟΣ: 2803511
Τελική Τιμή 6,20 € 8,13 €
ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 5x10,00
ΚΩΔΙΚΟΣ: 2803510
Τελική Τιμή 6,52 € 8,55 €
ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 5x6,00
ΚΩΔΙΚΟΣ: 2803506
Τελική Τιμή 3,78 € 4,95 €
ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 5x4,00
ΚΩΔΙΚΟΣ: 2803504
Τελική Τιμή 2,60 € 3,40 €
ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 5x2,50
ΚΩΔΙΚΟΣ: 2803502
Τελική Τιμή 1,64 € 2,15 €
ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 5x1,50
ΚΩΔΙΚΟΣ: 2803501
Τελική Τιμή 1,08 € 1,41 €
ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 4x6,00
ΚΩΔΙΚΟΣ: 2803406
Τελική Τιμή 3,28 € 4,30 €
ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 4x4,00
ΚΩΔΙΚΟΣ: 2803404
Τελική Τιμή 2,03 € 2,66 €
ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 4x2,50
ΚΩΔΙΚΟΣ: 2803402
Τελική Τιμή 1,45 € 1,90 €
ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 4x1,50
ΚΩΔΙΚΟΣ: 2803401
Τελική Τιμή 0,89 € 1,16 €
ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 3x10,00 + 1,50
ΚΩΔΙΚΟΣ: 2803311
Τελική Τιμή 4,24 € 5,55 €
ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 3x10,00
ΚΩΔΙΚΟΣ: 2803310
Τελική Τιμή 4,09 € 5,35 €
ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 3x6,00
ΚΩΔΙΚΟΣ: 2803306
Τελική Τιμή 2,34 € 3,07 €
ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 3x4,00
ΚΩΔΙΚΟΣ: 2803304
Τελική Τιμή 1,55 € 2,03 €
ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 3x2,50
ΚΩΔΙΚΟΣ: 2803302
Τελική Τιμή 1,00 € 1,32 €
ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 3x1,50
ΚΩΔΙΚΟΣ: 2803301
Τελική Τιμή 0,65 € 0,85 €

16 είδη