ΧΑΛΚΟΣ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΣ - Καλώδια - Ηλεκτρολογικό Υλικό - ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΧΑΛΚΟΣ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΣ

6 είδη

ΧΑΛΚΟΣ 95mm² ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ: 6100195
Τελική Τιμή 18,03 € 23,63 €
ΧΑΛΚΟΣ 70mm² ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ: 6100170
Τελική Τιμή 18,03 € 23,63 €
ΧΑΛΚΟΣ 50mm² ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ: 6100150
Τελική Τιμή 18,03 € 23,63 €
ΧΑΛΚΟΣ 35mm² ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ: 6100135
Τελική Τιμή 18,03 € 23,63 €
ΧΑΛΚΟΣ 25mm² ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ: 6100125
Τελική Τιμή 18,03 € 23,63 €
ΧΑΛΚΟΣ 16mm² ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ: 6100116
Τελική Τιμή 18,03 € 23,63 €

6 είδη