Η εταιρεία Δενδρινός Α. & ΣΙΑ Ε.Ε. αναγνωρίζοντας την σημασία της ασφάλειας των διαδικτυακών σας συναλλαγών, έχει κάνει τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εξασφαλίσει την ασφάλεια των ηλεκτρονικών σας αγορών από τον ιστότοπό της.

Οι τεχνικοί και συνεργάτες της εταιρείας μας έχουν λάβει τα απαραίτητα μέτρα ώστε η το ηλεκτρονικό μας κατάστημα να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο PCI DSS (PAYMENT CARD INDUSTRY DATA SECURITY STANDARDS).

Προστασία προσωπικών στοιχείων 
Τα προσωπικά στοιχεία που καταχωρείτε στην εγγραφή σας ως μέλος χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνον από την eDendrinos για την εκτέλεση των παραγγελιών σας. Σε καμία περίπτωση δεν έχουν πρόσβαση σε αυτά πρόσωπα που δεν διατηρούν σχέση συνεργασίας με την εταιρεία μας.