Καλώδια Data - Καλώδια - Ηλεκτρολογικό Υλικό - ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Καλώδια Data

11 είδη

ΚΑΛΩΔΙΟ FΤΡ CΑΤ 6 4``
ΚΩΔΙΚΟΣ: 2790076
Τελική Τιμή 0,50 € 0,66 €
ΚΑΛΩΔΙΟ UΤΡ CΑΤ 6 4``
ΚΩΔΙΚΟΣ: 2790075
Τελική Τιμή 0,49 € 0,64 €
ΚΑΛΩΔΙΟ FΤΡ CΑΤ 5Ε 4`` ΕΝΗΑΝCΗΕD
ΚΩΔΙΚΟΣ: 2790066
Τελική Τιμή 0,41 € 0,54 €
ΚΑΛΩΔΙΟ UΤΡ CΑΤ 5 4`` ΑΠΟΙΟΤΗΤΑ NEXANS
ΚΩΔΙΚΟΣ: 2790065
Τελική Τιμή 0,33 € 0,43 €
ΚΑΛΩΔΙΟ UΤΡ CΑΤ 6 10GΒ
ΚΩΔΙΚΟΣ: 2790055
1,18 €
ΚΑΛΩΔΙΟ UΤΡ CΑΤ 5Ε 4`` ΕΝΗΑΝCΗΕD
ΚΩΔΙΚΟΣ: 2790045
Τελική Τιμή 0,31 € 0,40 €

11 είδη