Λαμπτήρες Ατμών Νατρίου - Ειδικοί Λαμπτήρες - Λαμπτήρες - ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Λαμπτήρες Ατμών Νατρίου

9 είδη

Λάμπα Νατρίου Υψηλής Πίεσης (HPS)Ε40 250W
ΚΩΔΙΚΟΣ: 3628030
Τελική Τιμή 7,94 € 12,15 €
ΛΑΜΠΑ VIALOX NAV-TS ΝΑΤΡΙΟΥ 250W FC2 OSRAM
ΚΩΔΙΚΟΣ: 3623425
Τελική Τιμή 57,96 € 109,25 €
ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ E-27 70W VΙΑLΟΧ ΝΑV-Ε/Ι OSRAM
ΚΩΔΙΚΟΣ: 3623407
Τελική Τιμή 9,13 € 17,11 €
ΛΑΜΠΑ VIALOX NAV-E ΝΑΤΡΙΟΥ ΜΕ ΕΚΚΙΝΗΤΗ 70W/E E27 OSRAM
ΚΩΔΙΚΟΣ: 3623309
Τελική Τιμή 9,13 € 17,11 €
ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ ΝΑV -Ε 250W Ε40 SURΕR 4Υ ΑΧΛΑΔΙ OSRAM
ΚΩΔΙΚΟΣ: 3623226
Τελική Τιμή 15,50 € 29,14 €
ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΤΗ 70W Ε-27 SΥLVΑΝΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ: 3622308
Τελική Τιμή 12,81 € 19,47 €
ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ ΣΩΛΝΤ 400W Ε-40 SΟΝ-Τ ΡΙΑ ΡLU PHILIPS
ΚΩΔΙΚΟΣ: 3621341
Τελική Τιμή 17,31 € 28,65 €
ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ ΣΩΛΝΤ 250W Ε-40 SΟΝ-Τ ΡΙΑ ΡLU PHILIPS
ΚΩΔΙΚΟΣ: 3621326
Τελική Τιμή 15,44 € 25,55 €
ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ ΣΩΛΝΤ 150W Ε40 SΟΝ-Τ PHILIPS
ΚΩΔΙΚΟΣ: 3621316
Τελική Τιμή 15,08 € 24,93 €

9 είδη